choroba scheuermanna

Choroba Scheuermanna

 Młodzieńcza kifoza piersiowa, kifoza młodocianych, choroba Scheuermanna, garb młodzieńczy to najczęściej spotykane w piśmiennictwie określenia dla choroby charakteryzującej się pogłębieniem kifozy piersiowej zmianami w ukształtowaniu trzonów kręgów.      Choroba Scheuermanna jest wyodrębnioną jednostką z grupy osteochondroz (zaburzeń kostnienia endochondralnego) i dotyczy części piersiowej kręgosłupa lub piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa.  Zaburzenia kostnienia śródchrzęstnego mogą obejmować: kręgi piersiowe, kręgi lędźwiowe  Zaburzenia kostnienia śródchrzęstnego dotyczyć mogą: jednego, dwóch, kilku segmentów ruchowych      Choroba…
Przeczytaj więcej