Rzepka to trójkątna, płaska kość leżąca po przedniej stronie stawu kolanowego. Dzięki niej staw jest chroniony, a mięsień czworogłowy działa z większą siłą. Tylna część rzepki jest pokryta cienką warstwą chrząstki, która pozwala na jej ślizg po kłykciach kości udowej w czasie ruchu kolana.

 

    Wielu pacjentów zgłasza się do naszej kliniki z objawami chondromalacji rzepki. Pojęcie to oznacza rozmiękanie (uszkodzenie) chrząstki znajdującej się pod rzepką. Objawem chondromalacji jest ból zlokalizowany na stronie przedniej kolana. Dolegliwości mogą obejmować całą rzepkę, ale także obszar wokół lub pod nią. Początkowo ból pojawia się tylko po aktywności przeciążającej kolano lub po długim siedzeniu. W późniejszym etapie dolegliwości pojawiają się w czasie każdego przysiadu, wchodzenia po schodach a nawet leżeniu ze zgiętymi kolanami. Niektórzy pacjenci zgłaszają także trzeszczenie i przeskakiwanie odczuwane w czasie ruchu.

 

    Chondromalacja dosięga ludzi młodych, aktywnych fizycznie, ale także starszych prowadzących siedzący tryb życia. Dużą rolę odgrywa tu budowa anatomiczna rzepki i bruzdy międzykłykciowej, która może wpływa na nieprawidłowe ustawienie i tor ruchu rzepki. Najczęstsze zaburzenie polega na przesuwaniu się rzepki w czasie ruchu w stronę boczną i przypieranie jej do kłykcia bocznego, co w konsekwencji doprowadza do uszkodzenia chrząstki. Właściwa biomechanika rzepek jest także zależna od ustawienie miednicy, kolan, bioder i stóp, siły mięśnia czworogłowego, napięcie pasma biodrowo-piszczelowego.

 

    Obecnie dysponujemy skutecznymi technikami manualnymi i ćwiczeniami, które pozwalają zmienić ustawienie rzepki, odciążyć zniszczoną chrząstkę i zapobiec jej dalszej degeneracji. Postępowanie rehabilitacyjne przynosi najlepsze rezultaty w początkowej fazie choroby, dlatego w przypadku pierwszych objawów bólowych przedniej strony kolana warto zgłosić się do lekarza lub fizjoterapeuty.

    W sytuacji, gdy leczenie zachowawcze nie przynosi pożądanych rezultatów jedynym rozwiązaniem jest zabieg operacyjny. Problem każdego pacjenta jest inny, dlatego rodzaj zabiegu jest dobierany indywidualnie. W niektórych przypadkach wykonuje się tylko czyszczeniu stawu z uszkodzonej powierzchni chrzęstnej. W innych niezbędna jest interwencja skierowana bezpośrednio na chrząstkę lub wpływających na ustawienie rzepki.

Leave a reply