Dyskopatia szyjna. Przyczyny i objawy dyskopatii szyjnej. Spośród 5 odcinków kręgosłupa, to odcinek szyjny wyróżnia się największą mobilnością. Jeśli dodamy do tego jego usytuowanie i związane z tym dźwiganiem głowy, a także pracę siedzącą, możemy otrzymać gotowy przepis na dyskopatię szyjną w przyszłości.

Ale to nie wszystko – za tą postępującą degeneracją krążka międzykręgowego stoją też inne determinanty. Co jeszcze powoduje chorobę potocznie zwanych ,,dysków” kręgosłupa i jakie objawy jej towarzyszą?

Dyskopatia szyjna

O zmianach anatomicznych w dyskopatii szyjnej

Krążek międzykręgowy buduje galaretowate jądro miażdżyste (znajdujące się w centrum) i  zbudowany z włókien kolagenowych pierścień włóknisty, który go otacza. W warunkach fizjologicznych charakteryzuje się bardzo dobrym uwodnieniem i ściśle przylega do trzonów kręgów, nie wystając poza ich obszar. W początkowym stadium dyskopatii szyjnej w jądrze miażdżystym pojawiają się zwyrodnienia, a struktura ta zaczyna napierać na pierścień włóknisty, co już na tym etapie może powodować dolegliwości bólowe.

W miarę rozwoju dyskopatii dochodzi do częściowego uszkodzenia pierścienia włóknistego. Pod naporem jądra miażdżystego pierścień zaczyna wystawać poza obszar trzonu kręgu, co nazywamy wypukliną. Jeśli dojdzie do całkowitego przerwania pierścienia, jądro miażdżyste wydostaje się poza trzon kręgu do przestrzeni kanału kręgowego lub znajduje się między pierścieniem a więzadłem podłużnym tylnym. W obydwu przypadkach tworzy nową przestrzeń, nazywaną przepukliną.

Dyskopatia szyjna

Główne przyczyny dyskopatii szyjnej

Główną przyczyną dyskopatii szyjnej jest postępujące zużywanie się i starzenie krążków międzykręgowych. W praktyce oznacza to, że wraz z wiekiem tracą one swoje uwodnienie (dehydratacja krążka), a także zdolności amortyzacyjne. Oczywiście wiek nie jest jedyną wyjściową do pojawiania się zmian zwyrodnieniowych w ich obrębie. Przyczyną dyskopatii szyjnej są również:

  • przeciążenia wynikające m.in. z pracy siedzącej (długotrwałe utrzymywanie głowy w jednej pozycji) i brak robienia regularnych przerw,
  • genetyka, która jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia dyskopatii w kolejnych pokoleniach,
  • zaburzenia postawy ciała takie jak nadmierna protrakcja (wysunięcie w przód) głowy,
  • mała aktywność fizyczna,
  • niekontrolowane ruchy w odcinku szyjnym (np. podczas silnego hamowania samochodu).

Co czuje pacjent z chorobą krążka międzykręgowego? Objawy dyskopatii szyjnej

Głównym objawem dyskopatii szyjnej jest ostry ból odcinka szyjnego, który narasta podczas wykonywania ruchu zgięcia i który może promieniować do kończyn górnych na poziomie ramion i rąk. Próbom poruszania szyją bardzo często towarzyszy uczucie sztywności, co ogranicza zakres ruchu. Na tym jednak nie koniec. Jakie jeszcze objawy wiążą się z chorobą krążka międzykręgowego?

  • Osłabienie siły mięśni kończyn górnych, które powoduje ucisk krążka na nerwy ruchowe zaopatrujące dane mięśnie. Zdarza się, że pacjenci wypuszczają przedmioty z rąk, a także mają trudności w podnoszeniu zakupów czy problemy z wykonywaniem ruchów precyzyjnych.
  • Parestezje, czyli drętwienie kończyn górnych, a w przypadku zaawansowanej dyskopatii nawet niedowłady.
  • Zaburzenia czucia na przebiegu uciśniętego nerwu.

Związek dyskopatii szyjnej z niewydolnością tętnic kręgowych

Pozostając w temacie objawów dyskopatii szyjnej, warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie, który jest związany z tą patologią. Podmiot wielu badań naukowych stanowi korelacja między występowaniem choroby krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym a niewydolnością tętnic kręgowych. Okazuje się, że obydwie patologie są ze sobą ściśle powiązane.

Wiele badań polegających na ocenie przepływu krwi za pomocą metody Dopplera pokazuje, że u pacjentów, u których stwierdzono dyskopatię szyjną, występuje również utrudniony przepływ krwi przez tętnice kręgowe. Wysunięty poza obszar kręgu krążek międzykręgowy może uciskać naczynia, a to z kolei powoduje niewystarczającą podaż krwi do mózgu, a następnie zawroty głowy i szumy uszne. Skutkiem tych objawów są nierzadko problemy z równowagą.

Zobacz również:

Leave a reply