Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych dotyczy sytuacji, gdzie należy doprowadzić do przywrócenia sprawności układu ruchu czy sprawności psychicznej. Ma to miejsce przy przywracaniu sprawności po przebytych urazach lub po przebyciu długotrwałej choroby. Ma to na celu przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym i rodzinnym.

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych można podzielić na:

 • rehabilitację zachowawczą;
 • rehabilitację po zabiegową;
 • rehabilitację przed zabiegową.
co robić po urazie

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych

Podejmowanie rehabilitacji pourazowej winno uzupełniać wszelkie działania podejmowane w związku z leczeniem podstawowym. Wczesne wprowadzenie rehabilitacji pozwoli uniknąć licznych powikłań i przywrócić sprawność w znacznym stopniu lub nawet powrócić do pierwotnej sprawności. Ponadto można także przeciwdziałać skutkom ubocznym podjętego leczenia.

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych

Specyfika fizjoterapii przewlekłych stanów pourazowych

Aby fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych mogła zostać uznana za skuteczną, winny zostać uwzględnione wszystkie dysfunkcje, wynikające z przebytego urazu. Warto pamiętać, że w wypadku tego rodzaju fizjoterapii istotne są absolutnie wszystkie dysfunkcje, które powstały w wyniku urazu, takie jak:

 • konsekwencje związane z unieruchomieniem;
 • przebyte operacje;
 • rodzaje zastosowanego leczenia operacyjnego.

Jednocześnie rola fizjoterapeuty w procesie rekonwalescencji jest kluczowa. W takich wypadkach podejmowane działania winny być ciągłe i długoterminowe. W wypadku urazów, podejmowana fizjoterapia powinna nastąpić jak najwcześniej. Nadrzędnym celem podejmowania fizjoterapii w takich przypadkach jest maksymalne ograniczenie wystąpienia zaburzeń strukturalnych.

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych

Geneza i główne cele

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych wiąże się bezpośrednio z leczeniem ran czy obrażeń odniesionych w walce. Jednocześnie współczesne rozumienie rehabilitacji pourazowej zostało sformułowane w XX wieku. Głównym celem rehabilitacji w okresie wojen było szybki przywrócenie żołnierzy do sprawności i umożliwienie im powrotu na front.

Od początku fizjoterapia pourazowa skupiała się przede wszystkim na powikłaniach i niedogodnościach związanych ze skutkami psychicznymi, które towarzyszą urazom. Mowa w takim wypadku przede wszystkim o strategiach pokonywania stresu, także pourazowego, przebiegu relacji rodzinnych czy stanach lękowych.

Metody rehabilitacje stosowane w stanach pourazowych

W fizjoterapii przewlekłych stanów pourazowych stosuje się zróżnicowane metody i techniki mające na celu przywrócenie częściowej lub całkowitej sprawności pacjentowi. Stosuje się takie techniki i metody rehabilitacji, jak:

 • Terapia tkanek miękkich;
 • PNF;
 • McKenzie;
 • Terapia manualna;
 • Medycyna ortopedyczna według Dr Cyriax’a;
 • Kinezjotaping;
 • Metoda Mulligana.

Wszystkie wyżej wymienione metody stosowane są przez najwyższej klasy specjalistów. Są to zarówno najnowsze metody leczenia stanów pourazowych, jak i od lat sprawdzające się techniki. Dla przykładu, terapia tkanek miękki to zespół określonych technik, których głównym celem jest zlikwidowanie wszelkich zaburzeń w obrębie tkanek miękkich. W wypadku tej terapii stosuje się między innymi takie technika jak technika energizacji mięśni, terapia punktów spustowych, technika aktywnego rozluźniania czy rozluźnianie mięśniowo-powięziowe.

Terapia manualna jest na całym świecie uznawaną metodą leczenia i rehabilitacji, opartą na pracy manualnej. Metoda ta ma na celu usunięcie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu stawów, więzadeł, tkanki mięśniowo-powięziowej oraz nerwów obwodowych. Specjaliści stosujący tą metodę są wysoko wykwalifikowani, dzięki temu jest ona niezwykle skuteczna i bezbolesna.

PNF, czyli Prorioceptive Neuromuscular Facilitation to metoda polegająca na pracy przy zaburzeniach neurologicznych. PNF to metoda działająca przeciwbólowo, wzmacniająco, a także ma na celu poprawę motoryki. Stymulowanie pacjenta nnastępuje poprzez wykorzystanie określonych zmysłów. Zatem w wypadku nastąpienia urazów, przy powrocie do sprawności, należy zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy pomogą wrócić do sprawności.

Zobacz również:

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych?

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych dotyczy sytuacji, gdzie należy doprowadzić do przywrócenia sprawności układu ruchu czy sprawności psychicznej. Ma to miejsce przy przywracaniu sprawności po przebytych urazach lub po przebyciu długotrwałej choroby. Ma to na celu przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym i rodzinnym.

Leave a reply