kręgozmyk rehabilitacja warszawa
Rehmedis > Centrum Wiedzy Kręgozmyk

Kręgozmyk 

  
 Kręgozmyk to samoistne przesuwanie się (ześlizg) jednego z kręgów ku przodowi lub ku tyłowi, najczęściej względem kręgu położonego poniżej.


 Najczęściej dotyczy odcinka lędźwiowo-krzyżowego. 
 Kręgozmyk może być spowodowany między innymi: 
 - zmianami zwyrodnieniowymi stawów międzywyrostkowych kręgosłupa, 
 - wadą rozwojową stawów miedzywyrostkowych kręgosłupa, 
 - ubytkiem kostnym łuku kręgu. 

Rozróżniamy kręgozmyk ku przodowi  ku tyłowi.

Kręgozmyk ku przodowi 
Trzon kręgu przemieszcza się ku przodowi w różnym stopniu, najczęściej nie przekracza 1 cm. 

Kręgozmyk ku tyłowi 
    Trzon kręgu przemieszcza się ku tyłowi. zazwyczaj przemieszczenie to jest związane: 
- ze zwyrodnieniem krążka międzykręgowego
- ze zwiotczeniem więzadeł kręgosłupa 
- z urazem
- powstanie tego typu kręgozmyku związane jest z budową fizjologiczną wyrostków stawowych, ich pionowym ustawieniem i zmniejszoną wysokością

Wyróżniamy typy kręgozmyków: 
- wrodzony / dysplastyczny 
- spondylolityczny / cieśniowy / isthmic 
- zwyrodnieniowy ( tzw. rzekomy) 
- patologiczny 

Kręgozmyk wrodzony (dysplastyczny) 
    Wada wrodzona górnych powierzchni stawowych kości krzyżowej której towarzyszy wrodzone zwężenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych zwłaszcza S1. 

Kręgozmyk spondylolityczny / cieśniowy. 
    Spowodowany jest uszkodzeniem najsłabszej części kręgu w odcinku międzywyrostkowym wskutek mechanicznego przeciążenia zazwyczaj w wieku młodzieńczym, u młodych dorosłych osób, często związany z powtarzanymi mikrourazami sportowymi. 
Może być jednostronny, wówczas mamy do czynienia prawdopodobnie genetyczne usposobienie, które wraz z mikrourazami są przyczyną tego kręgozmyku. 

Kręgozmyk urazowy 
    Na skutek dużego bezpośredniego urazu może dojść do złamania łuku i oddzielenia się trzonu kręgu. 

Kręgozmyk zwyrodnieniowy 
    Najczęściej spotykany, spowodowany lokalną niestabilnością w przebiegu dyskopatii, towarzyszą mu osteofity na krawędziach kostnych, powodując jednocześnie zwężenie kanału i otworów miedzykręgowych. 

Kręgozmyk rzekomy 
    Polega na przesunięciu ku przodowi całego kręgu bez przerwania ciągłości łuku. Uwaza się że kręgozmyk ten jest uwarunkowany degeneracją krążka międzykręgowego i zmianami zwyrodnieniowymymi stawów między wyrostkami. 

Kręgozmyk patologiczny 
    W przebiegu choroby Pageta następuje destrukcja łuku kręgu. 

Stopień ześlizgu 

    Ocenia się porównując przemieszczenie wobec siebie tylnych krawędzi trzonów kręgów. Ocena od I – V stopnia. 

Dolegliwości / objawy kręgozmyku

    Początkowo pacjenci nie odczuwają dolegliwości z uwagi na powolny ześlizg trzonu kręgu. Często są to okresowe dolegliwości bólowe. Zdarza się obserwować bezobjawowy przebieg mimo dużego przemieszczenia. 
    Dolegliwości bólowe powstają w przypadku szybkiego postępu i zazwyczaj są to bóle powysiłkowe nagłe lub narastające. 
    Ból promieniuje zazwyczaj przez pośladki do kończyn dolnych, ból często odczuwalny w obrębie lędźwiowo - krzyżowym. 

Leczenie 
    Leczenie przede wszystkim zachowawcze, indywidualna rehabilitacja funkcjonalna, i stabilizacyjna mięśni głębokich w obrębie zajętych trzonów kręgowych, modyfikacja aktywności fizycznej, dodatkowo fizykoterapia w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych. Objawowo leki przeciwzapalne.

    W przypadku braku poprawy w leczeniu zachowawczym lub u chorych z objawami neurologicznymi stosuje się leczenie operacyjne.
UWAGA: Powyższy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Rehmedis zezwala na umieszczanie fragmentów artykułu (do 40% treści) na innych witrynach internetowych pod warunkiem umieszczenia odnośnika do tej zakładki.    rehmedis rehabilitacja warszawa          rehmedis rehabilitacja warszawa

rehabilitacja kręgosłupa warszawa