Kręgozmyk to samoistne przesuwanie się (ześlizg) jednego z kręgów ku przodowi lub ku tyłowi, najczęściej względem kręgu położonego poniżej. 

 Najczęściej dotyczy odcinka lędźwiowo-krzyżowego. 

 Kręgozmyk może być spowodowany między innymi: 

  •  zmianami zwyrodnieniowymi stawów międzywyrostkowych kręgosłupa, 
  •  wadą rozwojową stawów miedzywyrostkowych kręgosłupa, 
  •  ubytkiem kostnym łuku kręgu. 

Rozróżniamy kręgozmyk ku przodowi  ku tyłowi.

Kręgozmyk ku przodowi 
Trzon kręgu przemieszcza się ku przodowi w różnym stopniu, najczęściej nie przekracza 1 cm. 

Kręgozmyk ku tyłowi 
    Trzon kręgu przemieszcza się ku tyłowi. zazwyczaj przemieszczenie to jest związane: 
– ze zwyrodnieniem krążka międzykręgowego
– ze zwiotczeniem więzadeł kręgosłupa 
– z urazem
– powstanie tego typu kręgozmyku związane jest z budową fizjologiczną wyrostków stawowych, ich pionowym ustawieniem i zmniejszoną wysokością

Wyróżniamy typy kręgozmyków
– wrodzony / dysplastyczny 
– spondylolityczny / cieśniowy / isthmic 
– zwyrodnieniowy ( tzw. rzekomy) 
– patologiczny 

Kręgozmyk wrodzony (dysplastyczny) 
    Wada wrodzona górnych powierzchni stawowych kości krzyżowej której towarzyszy wrodzone zwężenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych zwłaszcza S1. 

Kręgozmyk spondylolityczny / cieśniowy. 
    Spowodowany jest uszkodzeniem najsłabszej części kręgu w odcinku międzywyrostkowym wskutek mechanicznego przeciążenia zazwyczaj w wieku młodzieńczym, u młodych dorosłych osób, często związany z powtarzanymi mikrourazami sportowymi. 
Może być jednostronny, wówczas mamy do czynienia prawdopodobnie genetyczne usposobienie, które wraz z mikrourazami są przyczyną tego kręgozmyku. 

Kręgozmyk urazowy 
    Na skutek dużego bezpośredniego urazu może dojść do złamania łuku i oddzielenia się trzonu kręgu. 

Kręgozmyk zwyrodnieniowy 
    Najczęściej spotykany, spowodowany lokalną niestabilnością w przebiegu dyskopatii, towarzyszą mu osteofity na krawędziach kostnych, powodując jednocześnie zwężenie kanału i otworów miedzykręgowych. 

Kręgozmyk rzekomy 
    Polega na przesunięciu ku przodowi całego kręgu bez przerwania ciągłości łuku. Uważa się, że kręgozmyk ten jest uwarunkowany degeneracją krążka międzykręgowego i zmianami zwyrodnieniowymi stawów między wyrostkami. 

  Ból głowy a kręgosłup szyjny

Kręgozmyk patologiczny 
    W przebiegu choroby Pageta następuje destrukcja łuku kręgu. 

Stopień ześlizgu 

kręgozmyk objawy

    Ocenia się porównując przemieszczenie wobec siebie tylnych krawędzi trzonów kręgów. Ocena od I – V stopnia. 

Dolegliwości / objawy kręgozmyku 

    Początkowo pacjenci nie odczuwają dolegliwości z uwagi na powolny ześlizg trzonu kręgu. Często są to okresowe dolegliwości bólowe. Zdarza się obserwować bezobjawowy przebieg mimo dużego przemieszczenia. 
    Dolegliwości bólowe powstają w przypadku szybkiego postępu i zazwyczaj są to bóle powysiłkowe nagłe lub narastające. 
    Ból promieniuje zazwyczaj przez pośladki do kończyn dolnych, ból często odczuwalny w obrębie lędźwiowo – krzyżowym. 

Leczenie 
    Leczenie to przede wszystkim postępowanie zachowawcze, indywidualna rehabilitacja funkcjonalna, i stabilizacyjna mięśni głębokich w obrębie zajętych trzonów kręgowych, modyfikacja aktywności fizycznej, dodatkowo fizykoterapia w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych. Objawowo leki przeciwzapalne.

kręgozmyk operacja

    W przypadku braku poprawy w leczeniu zachowawczym lub u chorych z objawami neurologicznymi stosuje się leczenie operacyjne.

 

Leave a reply