Na wystąpienie łokcia golfisty narażony jest każdy niezależnie od wieku, jednak najczęściej schorzenie to pojawia się u osób między 40 a 60 rokiem życia.  Mięśnie przyczepiające się do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej powodują bóli nasilają się podczas prób zgięcia nadgarstka. Gdy dochodzi do przeciążenia mięśni, pojawia się stan zapalny, który z czasem przeradza się w zmiany zwyrodnieniowe w obrębie przyczepu mięśni i stąd pojawia się nieznośny ból. 

    Łokieć golfisty może wystąpić praktycznie u każdego, nie tylko u miłośników golfa. Stwierdza się jego pojawianie się u różnych grup zawodowych i sportowców oddających się pasjom aktywności fizycznej różnego rodzaju. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu tej patologii są występujące urazy kończyny górnej. 

    Pierwsze objawy to ból pojawiający się przy wykonywaniu określonych ruchów. Z czasem nasila się i może być odczuwany nawet w spoczynku. Dolegliwości nasilają się przy ucisku po przyśrodkowej stronie łokcia. W efekcie końcowym może dojść do osłabienia siły mięśniowej a nawet sztywności w łokciu. Nie warto czekać do ostatniego momentu, bowiem im wcześniej rozpoczęte leczenie i rehabilitacja, tym większa szansa na odzyskanie całkowitej sprawności, bez narażenia siebie na przykre konsekwencje nie tylko dotyczące mogących wystąpić dolegliwości bólowych. Im wcześniej rozpoczęta rehabilitacja tym lepiej, bowiem narastające zmiany skutkują nie tylko większymi dolegliwościami ale i trudniejszym oraz dłuższym procesem leczenia. 

    W zależności od stanu zaawansowania oraz odczuwanego bólu, może zostać zalecone krótkotrwałe unieruchomienie kończyny przy zastosowaniu opatrunku gipsowego bądź ortezy. Ponadto leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. W leczeniu zachowawczym istotne znaczenie ma rehabilitacja łokcia golfisty i fizykoterapia. 

    Dobre efekty przynosi krioterapia czyli leczenia lodem, elektroterapia stosująca pole elektryczne oraz magnetoterapia z wykorzystaniem pola magnetycznego. Stosuje się ponadto ultradźwięki, masaże, mobilizacje i kinesiotaping. W przypadku gdy leczenie zachowawcze nie sprawdza się, stosuje się blokady ze sterydów wraz z unieruchomieniem kończyny oraz podawanie w zmienioną okolicę krwi pacjenta bądź preparatów z czynnikami wzrostu. W najgorszym przypadku stosuje się leczenia zabiegowe. 

Leave a reply