kaltenborn warszawa
Rehmedis > Metody leczenia Metoda Kaltenborn-Evjenth Warszawa

Metoda Kaltenborn-Evjenth

    Terapia manualna wg. Kaltenborna-Evjentha zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu, które wywodzą się z zaburzeń strukturalnych i towarzyszą im lub są ich następstwem. 

    Dolegliwości są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym, dalszym patologicznym zmianom strukturalnym. Terapia manualna obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych, służące do wykrywania i leczenia tych zaburzeń.

Ortopedyczna terapia manualna - OMT Kaltenborn-Evjenth jest kompleksowym postępowaniem terapeutycznym, na które składa się między innymi:

- Ocena stanu ogólnego pacjenta (ocena biomechaniczna i funkcjonalna).
- Leczenie - trakcje, mobilizacje, manipulacje stawów,mobilizacje tkanek miękkich,mobilizacje tkanki nerwowej.
- Informacja-instrukcja-trening kinezyterapeutyczny.

Zastosowanie

Terapia manualna znajduje zastosowanie w leczeniu wielu dolegliwości narządu ruchu, a w szczególności:

- dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych będących następstwem zmian zwyrodnieniowych czy pourazowych,
- dyskopatii,
- dolegliwości typu migrenowego,
- cierpnięcia, mrowienia, drętwienia kończyn,
- bocznych skrzywień kręgosłupa (skoliozy),
- innych schorzeń ortopedycznych wymagających postępowania rehabilitacyjnego.

    rehmedis rehabilitacja warszawa          rehmedis rehabilitacja warszawa

rehabilitacja kręgosłupa warszawa