Metoda FOI


Umów wizytę ONLINE

foi rehabilitacja     Jest niezależną holistyczną koncepcją terapii, która zakłada, że na problemy powstałe w narządach ruchu ciało ludzkie zawsze reaguje jako całość. Powstały problem ciało ludzkie zmuszone jest kompensować na innym poziomie.

    Praktyka dowodzi, że mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele według ustalonego wzorca. Dlatego też mechanizmy te są łatwe do rozpoznania.

    W celu wyjaśnienia związków i łańcuchów przyczynowo-skutkowych w aparacie ruchu, osteopatia i integracja funkcjonalna posługuje się trójwymiarowym modelem myślenia.

    Przy pomocy tego modelu myślenia wszystkie zaburzenia funkcjonalne można wyjaśnić i przyporządkować trójwymiarowemu mechanizmowi funkcjonowania stawów.

leczenie kręgosłupa FOI    Model ten wykazuje wzajemne powiązania funkcjonalnej struktury wszystkich stawów. W ten sposób jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego problemy w stawie kolanowym mogą być przyczyną np. bólu głowy lub też dlaczego dystorsja stopy może być powodem bólu w stawie barkowym.

    Dla FOI centralną osią, wokół której wszystko się obraca, jest kręgosłup. Jest on centralnym miejscem połączeń , nie tylko pod względem funkcjonalnym, lecz również jeśli chodzi o układ nerwowy.

    To nie staw międzykręgowy i jego ruchliwość są pierwszym krokiem w kierunku diagnozy i terapii lecz statyka (ustawienie w przestrzeni) poszczególnych kręgów.

terapia manualna osteopatia foi    Zmiany w statyce kręgów są faktyczną przyczyną blokad i ograniczeń funkcjonalnych. Poza tym każdy problem pojawiający się w kręgosłupie wpływa na stawy obwodowe. Dlatego też bezwzględnie ważna jest również terapia zmian funkcjonalnych w stawach obwodowych, np. w przypadku bólu kręgosłupa. Inaczej mówiąc: przyczyna każdego problemu w obwodzie tkwi w kręgosłupie.

    Dlatego też w celu trwałego usunięcia problemu w obwodzie konieczna jest najpierw optymalizacja statyki i funkcji kręgosłupa. Tak więc nie ma w zasadzie znaczenia, gdzie umiejscowiony jest ból. Chcąc szybko i trwale uporać się z problemem, należy poddawać terapii cały narząd ruchu.

Rehabilitacja blog