Naczyniak trzonu kręgu to niezłośliwy nowotwór naczyń. Zwykle naczyniak nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych ani innych objawów chorobowych w ciągu całego życia. Rzadko dochodzi do sytuacji, w których pacjent odczuwa niewielkie dolegliwości bólowe w miejscu kręgosłupa, w którym występują zmiany. 

    Naczyniak powstaje w wyniku rozrostu naczyń tętniczych w trzonie kręgu. Powoduje to zanik struktury kostnej na rzecz rozwijającej się sieci naczyniowej. Naczyniak trzonu kręgu nawet jeśli się pojawi, a nie wywołuje żadnych dolegliwości bólowych, to nie podlega jakiemukolwiek leczeniu, nie wymagane jest także wykonywanie żadnych badań kontrolnych w tym kierunku. Jeżeli natomiast staje się przyczyną zespołu bólowego, korzysta się wtedy z dobrodziejstw radioterapii, ewentualnie stosuje się endowaskularną embolizację naczyniaka. W wypadku, gdy mimo zastosowanych tego typu metod dolegliwości bólowe wciąż się utrzymują czy nawet nasilają, zachodzi konieczność wykonania zabiegu operacyjnego. Wykonuje się w tym wypadku plastykę kręgu specjalnym cementem (wertebroplastykę) bądź wycina się naczyniak ze stabilizacją wewnętrzną kręgosłupa. 

    Decyzję o zabiegu cementowania podejmuje się, jeśli pacjent cierpi na znaczne dolegliwości bólowe wynikające z naczyniaków trzonu kręgu oraz gdy obraz badań wskazuje na istnienie zmian o charakterze naczyniaka. Podczas leczenia operacyjnego, specjalny cement zostaje wstrzykiwany w miejsce gdzie powstała sieć naczyniowa. W trakcie gdy cement tężeje, dochodzi do wydzielenia ciepła na skutek egzotermicznej reakcji i naczyniak w tym momencie ulega kompletnej koagulacji. Przyczyna choroby w trzonie kręgu zostaje w ten sposób całkowicie wyeliminowana, a kręg który jest osłabiony, dodatkowo ulega wzmocnieniu dzięki specjalnemu cementowi, który wnika w kość. 

    Złamanie osłabionego trzonu kręgu, który został zajęty naczyniakiem jest niebezpieczne, bowiem może powodować ucisk na rdzeń kręgowy i prowadzić do rozwoju objawów jego uszkodzenia. Naczyniaki, które lokalizowane są w obrębie kręgu, diagnozowane są dość często. Aby je rozpoznać stosuje się przede wszystkim badanie radiologiczne. W uzyskanym obrazie, widocznych jest wiele jamistych rozrzedzeń struktury kostnej trzonu kręgu. Jako, że najczęściej nie dają żadnych dolegliwości bólowych, to zwykle zostają rozpoznane zupełnie przypadkiem podczas diagnozowania innych schorzeń w obrębie kręgosłupa. Rehabilitacja po wykonaniu zabiegu cementowania nie jest konieczna, natomiast wskazane jest wykonanie badań kontrolnych, które pozwalają sprawdzić wynik leczenia. 

    Pacjenci mogą się zastanawiać nad tym jak jest z inwazyjnością zabiegu cementowania, bowiem wyobrażenie o igle wbijanej w kręgosłup wraz z pojęciem cementu nie brzmi raczej zachęcająco. Wertebroplastyka jednakże choć znana od niedawna, jest metodą mało inwazyjną, bowiem w tym wypadku nie ma konieczności nacinania skóry. Wprowadzana igła ma średnicę zaledwie 1mm a wprowadzana substancja czyli specjalnie stworzony cement trafia wprost do osłabionego naczyniakiem kręgu. Ponadto zabieg cementowania wykonywany jest w ostateczności, gdy żadne inne rodzaje terapii nie powodują zmniejszenia dolegliwości bólowych. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, a pacjent jemu poddawany, przez cały czas może śledzić sposób aplikacji cementu kostnego. Czas przeznaczony na zabieg to jedynie pół godziny, a pacjent już po kilku godzinach może z powodzeniem wstać z łóżka, co najważniejsze bez bólu i tego samego dnia wypisywany jest do domu. 

    Zabieg jest bezpieczny ze względu na jego znikomą inwazyjność i może zostać wykonany u każdego. Istnieją jednak przeciwwskazania do jego wykonania związane z tym, że stosowany cement może wylewać się poza granicę kręgu, kontaktując się z aortą, pniami nerwowymi, rdzeniem kręgowym oraz oponami mózgowymi. Stąd konieczne są na początku badania umożliwiające określenie, czy dany pacjent może zostać poddany werteboplastyce. Jest to zabieg z powodzeniem stosowany w przypadku naczyniaków powodujących spore dolegliwości bólowe. Istota jego polega na wstrzyknięciu w zmienione chorobowo miejsca specjalnego cementu kostnego, który wzmacnia osłabiony kręg. Zabieg ten jest mało inwazyjny, trwa zaledwie około 40 minut i przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Efekt jest natychmiastowy, a pacjent już po kilku godzinach może wrócić do normalnego funkcjonowania i tego samego dnia jest wypisywane ze szpitala. Po odpowiedniej rehabilitacji pacjent zyskuje nową jakość życia bez bólu.

Leave a reply