Wady postawy to duży problem w społeczeństwie, szczególnie wśród dzieci. Nie tylko nieestetycznie wyglądają ale powodują wiele nieprzyjemnych dolegliwości. Dokładna przyczyna ich występowania nie została poznana, określa się jednak kilka czynników, które predysponują do ich wystąpienia. Przede wszystkim jest to siedzący tryb życia i spadek aktywności fizycznej, a w przypadku dzieci, mówi się również o ich złym odżywianiu, głównie w okresie rozwoju gdy również kościec potrzebuje wielu składników odżywczych. 

    Generalnie wady postawy można podzielić na nabyte oraz wrodzone, natomiast czynniki sprzyjające występowaniu wad nabytych na środowiskowe, fizjologiczne oraz morfologiczne. Wady wrodzone mogą dotyczyć kości oraz mięśni, natomiast wady nabyte dzieli się ponadto na rozwojowe oraz nawykowe. Rozwojowe powstają wtedy gdy związane są ze wcześniej przebytymi chorobami, natomiast nawykowe mają podłoże w nawyku nieprawidłowej postawy ciała. 

    Do jednych z najczęściej występujących wad postawy zalicza się plecy płaskie oraz plecy okrągłe. Dla wady postawy określanej jako plecy płaskie, charakterystyczne jest spłaszczenie obu krzywizn kifozy piersiowej oraz lordozy lędźwiowej. Najczęściej wada ta dotyka dzieci, które mają słabe mięśnie, są wątłe i szczupłe. Dzieci z taką wadą postawy powinny wykonywać ćwiczenia wpływające na wzmocnienie mięśni. Ogólnorozwojowe również. Ponadto powinny unikać pozycji lor lordozujących oraz kifotyzujących. 

    Z kolei w przypadku wystąpienia wady postawy jaką są plecy określane jako okrągłe, charakterystyczne jest widoczne, zbyt duże wygięcie kręgosłupa ku tyłowi z jednoczesnym, pomniejszonym przodopochyleniem miednicy. Cały tułów zyskuje pozycję pochyloną do przodu, natomiast prawidłowe utrzymanie równowagi jest możliwe poprzez cofnięcie miednicy do tyłu. W przypadku tej wady postawy zachodzi wiele zmian w obrębie kręgosłupa, a ich stopień jest uzależniony od tego jak mocno kręgosłup uległ wygięci oraz od stopnia zaawansowania wady. Dzieci, u których wykazano występowanie tej wady szybciej się męczą oraz wykazują mniejszy zakres ruchów w obrębie całego kręgosłupa, a w szczególności w stawach barkowych. Kręgosłup w tym wypadku boryka się z takimi zmianami jak rozciągnięte więzadła rozpięte między wyrostkami kolczystymi. 

  Błędy i skutki nieleczonej przepukliny krążka międzykręgowego

    Ponadto na trzonach kręgowych więzadła te ulegają skróceniu. Od przodu, trzony kręgowe oraz chrząstki stawowe są spłaszczone, a od tyłu wyższe. Znacznemu osłabieniu ulegają mięśnie grzbietowe, co skutkuje wypchnięciem do przodu głowy i barku. Do tego mięśnie brzucha oraz klatki piersiowej ulegają skróceniu. U dzieci może dochodzić do problemów ze strony układu krwionośnego a także układu oddechowego, włącznie z trudnościami w oddychaniu ze względu na zmiany zachodzące w obrębie klatki piersiowej. Zmniejszenie zakresu ruchów podczas oddychania wynika ze spłaszczenia w górnej części klatki piersiowej oraz skośnego ustawienia żeber. 

    Dla poprawy jakości życia oraz niwelowania niekorzystnych skutków związanych z tą wadą postawy, należy wykonywać ćwiczenia, które rozciągną mięśnie grzbietowe oraz mięśnie zębate przednie, natomiast wzmocnią w pozycji zbliżenia przyczepów mięśnie karku z jednoczesnym cofnięciem głowy, mięsień prostownik grzbietu odcinka piersiowego oraz mięśnie ściągające łopatki. Ponadto należy uświadamiać dziecko jakie popełnia błędy podczas chodu oraz jak powinna wyglądać prawidłowa postawa ciała. Dobrze jest uświadamiać stosując konkretny wzór, co skutkuje, że dziecko z czasem przyjmuje prawidłową postawę ciała i poprawia się jego ogólny stan. Dziecko, które z czasem koryguje swoją postawę, cofa głowę do tyłu, ściąga łopatki oraz barki w tył i w dół. Wykonuje to w taki sposób, że z czasem znajdują się one na prawidłowym, jednym poziomie. Również klatka piersiowa z czasem uwypukla się. 

    Bez względu na typ wady postawy, należy jak najszybciej skontaktować się z rehabilitantem lub lekarzem w celu podjęcia działań korygujących wadę.

Leave a reply