Skręcenie stawu skokowego bliżej znane jest nam jako skręcenie kostki. To nieprzyjemny uraz, który wymaga unieruchomienia stawu na kilka tygodni, choć to również nie daje gwarancje pełnego wyleczenia. Ponadto podczas skręcenia stawu skokowego może również dojść do uszkodzenia innych struktur. 

    Leczenie jest uzależnione od tego, jak bardzo są rozległe zmiany. Skala służąca do oceny stopnia skręcenia opiera się na trzech stadiach. Bezpośrednio po urazie dochodzi do wytępianie fazy ostrej. W tym wypadku konieczne jest odciążenie kończyny, jej chłodzenie na przykład przy zastosowaniu okładów z lodu, kompresja obrzęku i jego maksymalne zniwelowanie oraz uniesienie kończyny. Ta faza opiera się przede wszystkim na działaniach, które mają na celu zmniejszyć dolegliwości bólowe oraz ograniczyć szybko powstający obrzęk. 

    W zależności od stopnia skręcenia, uzależniony jest czas przez jaki stosuje się wyżej wymienione metody. Po kilku dniach zwykle ustępuje stan zapalny, który powstaje po skręceniu kostki. Na tym etapie bardzo istotne jest aby wykonać niezbędne badania wykluczające uszkodzenie więzadeł, a także wystąpienie innych dodatkowych patologii. Wykluczyć ponadto należy ostre powikłania do jakich może dojść w przypadku dość rozległego urazu tego typu. Może dojść do zerwania więzadła strzałkowo-skokowego przedniego. Czas powrotu do pełnej sprawności jest uzależniony od tego czy doszło do naciągnięcia, zerwania czy też zerwania z rozerwaniem torebki i krwawieniem do wnętrza stawu. 

    Uszkodzeniu może również w niektórych przypadkach ulec więzadło strzałkowo-piętowe. Jeśli takie uszkodzenie nie zostaje rozpoznane i pozostaje nieleczone, dochodzi do niestabilności w tym obrębie. Bardzo ważne w przypadku skręcenia stawu skokowego jest odpowiednie rozpoznanie oraz wdrożenie należytego postępowania leczniczego, ponieważ może dojść do różnego rodzaju powikłań, których lista jest dość długa. 

  Stopy płasko-koślawe, stopy końsko-szpotawe

    Najczęściej skręcona kostka, jeśli nie doszło do znacznych uszkodzeń oraz jakichkolwiek powikłań, leczy się sama. Jednak jeśli tak nie jest, mogą pojawiać się nowe różnego rodzaju objawy i w takim wypadku przed podjęciem decyzji o dalszym postępowaniu, należy ponownie wykonać badania wykluczające wystąpienie urazu w strukturach towarzyszących czy też pojawienie się innych patologii, które mogą powodować ból w tym obrębie i podobne objawy jak w przypadku skręcenia stawu skokowego. Wskazaniem do wykonania zdjęcia rentgenowskiego celem wykluczenia złamania, jest tkliwość w pewnych miejscach. 

    Konieczne jest odciążenie kończyny oraz zastosowanie stabilizacji zewnętrznej. To chroni przed kolejnym urazem, a w przypadku gdy doszło do uszkodzenia więzadeł, pozwala zachować prawidłowy proces gojenia i zapobiega ich późniejszej niestabilności, co może nastąpić jeśli stabilizacja nie zostanie zastosowana. Aż przez cały rok od powstania urazu jakim jest skręcenie stawu skokowego, pacjent narażony jest na powtórne uszkodzenia. Kolejne, powtarzające się urazy mogą doprowadzić do niestabilności, a to już jest wskazaniem do leczenia operacyjnego, które ma na celu zrekonstruować więzadła. 

    Rehabilitacja opiera się na treningu stabilizacyjnym i sprzężeniu wyprzedzającym. Takie ćwiczenia korzystnie wpływają na receptory uszkodzonych tkanek a ponadto przygotują mięśnie na wczesne i odpowiednie reagowanie w przypadku, gdy dochodzi do zetknięcia z niestabilnym podłożem. Rehabilitacja w takim wymiarze jest stosowana po każdym uszkodzeniu stawu skokowego. Pozwala ona również zapobiegać nawrotom i ma duże znaczenie podczas ewentualnie później występujących powikłań w obrębie stawu skokowego. 

    Najlepszym sposobem jest korzystanie z metod fizjoterapii i przede wszystkim unikanie ponownych urazów tego typu, ponieważ kolejne urazy mogą już nie być tak łatwe do leczenia i często kończą się koniecznością wykonania zabiegu chirurgicznego oraz dłuższym powrotem do zdrowia. W sytuacji gdy uprawiamy sport, który może narazić nas na ponowne skręcenie stawu skokowego stosuje się specjalne stabilizatory, które chronią staw przed ponownym skręceniem. Taki stabilizator indywidualnie dobiera rehabilitant.

  Płaskostopie

Leave a reply