Łąkotki (przyśrodkowa i boczna) to łącznotkankowe twory znajdujące się w stawie kolanowym, wyglądem przypominające półksiężyc. Pełnią one wiele istotnych funkcji dla stawu min.: amortyzują wstrząsy, przenoszą obciążenia, wpływają na przyleganie i odżywienie powierzchni stawowych. 
     Do uszkodzenia łąkotki najczęściej dochodzi u ludzi młodych podczas aktywności sportowej, w czasie nagłego prostowania lub zgięcia kolana połączonego z rotacją. Nie zawsze mamy jednak do czynienia z urazem. Z wiekiem może dochodzić do degeneracji łąkotki wynikającej z sumowania się mikrouszkodzeń i starzenia organizmu. 

Objawy uszkodzenia łąkotki:

  • ból w szparze stawowej po stronie bocznej lub przyśrodkowej
  • blokowanie ruchu w stawie
  • ograniczenie zgięcia lub wyprostu
  • trzaski i przeskakiwania w kolanie
  • uczucie uciekania kolana

    Podstawą w diagnostyce uszkodzeń łąkotek jest badanie manualne przeprowadzone przez lekarza lub fizjoterapeutę potwierdzone dodatkowo o badanie USG lub MRI. 

    Po rozpoznaniu niezbędna jest ocena rodzaju i obszaru , który został uszkodzony. Pewne obszaru łąkotki są lepiej unaczynione i posiadają lepszy potencjał gojenia. W przypadku, gdy uszkodzenie jest niewielkie i obejmuje strefę dobrze ukrwioną, istnieje duża szansa na samoistne wygojenie łąkotki a pacjent wraca do pełnej aktywności po 6-12 tygodniach.

     W wielu przypadkach niezbędne jest wykonanie artroskopii , w czasie której chirurg jest w stanie dokładnie ocenić rodzaj uszkodzenia i dobrać odpowiednią metodę naprawy. Ze względu na rolę jaką pełnią łąkotki w czasie zabiegu chirurdzy starają się zachować możliwie dużą jej część.

Obecnie zabiegi operacyjne mogą obejmować:

  • szycie łąkotki
  • usunięcie jej fragmentu lub całości
  • przeszczep allogeniczny (od dawcy)
  • implant

    Wynik zabiegu uzależniony jest nie tylko od prawidłowo przeprowadzonego zabiegu, ale także od właściwej rehabilitacji pooperacyjnej. Głównym celem rehabilitacji jest odzyskanie pełnego zakresu ruchu i siły mięśniowej, a także właściwe wprowadzanie obciążeń kolana. Powyższe czynniki są najważniejsze w kontekście powrotu pacjenta do sportu. 

  Uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego kolana PCL

    Czas powrotu do pełnej sprawności po zabiegu zależy od jego rozległości i rodzaju. W przypadku usunięcia uszkodzonego fragmentu rehabilitacja trwa od 3 do 6 tygodni. Szycie łąkotki wymaga dłuższego czasu rekonwalescencji dlatego czas ten wydłuża się do około 12 tygodni.

Leave a reply