Obrąbek w stawie biodrowym pełni funkcję taką samą jak uszczelką, zapewniając stawowi odpowiednie zwarcie. Ze względu na jego silne ukrwienie w zewnętrznej jego części, co ma wpływ na zastosowanie odpowiedniego rodzaju leczenia. Uszkodzenie obrąbka stawu biodrowego bardzo często nie daje żadnych objawów. Dolegliwości mogą nie występować nawet przez długie lata, ale wystąpienie już niewielkiego urazu i powtarzających się mikrourazów w tym obrębie stawu biodrowego z czasem może doprowadzić do stanu zapalnego a w późniejszym okresie do postępujących zmian zwyrodnieniowych. 

    Urazom obrąbka stawu biodrowego bardzo często towarzyszy uszkodzenie chrząstki stawowej. To również wpływa na rozwój choroby zwyrodnieniowej, która może postępować bezobjawowo, stopniowo w czasie. Druga przyczyna prowadząca często do uszkodzeń w tym obrębie, to zmiany na poziomie kostnym. Przede wszystkim chodzi tu o konflikt udowo-panewkowy, który skutkuje nadmierną kompresją obrąbka. Uszkodzeniu ulegają struktury, a z czasem zaburzenia mogą dojść zmiany w obrębie warstwy kostnej bezpośrednio pod obrąbkiem. Zmniejsza się elastyczność, ze względu na postępujące zwapnienie. Zdecydowanie bardziej podatni na uszkodzenia obrąbka stawu biodrowego są ci pacjenci, którzy borykają się z już postępującymi zmianami zwyrodnieniowymi a także ci, którzy cierpią na dysplazje czyli patologie o charakterze wrodzonym.

    U większość pacjentów jeśli dojdzie do takiego uszkodzenia, charakterystycznym objawem jest ból w pachwinie. Może on mieć także charakter rozlany, ale rzadko dotyczy pośladka czy uda. Mogą również mieć miejsce ostre stany bólowe oraz chwilowe, całkowite zablokowanie ruchomości w stawie. Objawem może być również opadanie miednicy chorej w stosunku do zdrowej, w wyniku osłabienia siły mięśniowej. Może pojawiać się uczucie przeskakiwania i klikania. 

    Aby dokładnie zobrazować jakie zaszły zmiany w obrębie obrąbka stawu biodrowego przeprowadza się badania obrazowe. Ból może również powodować problemy z prawidłowym chodzenie, co jest dobrze widoczne jeśli pacjent utyka na jedną stronę, której dotknęło uszkodzenie. Szybkie leczenie jest konieczne, ponieważ system nerwowy bardzo szybko przyswaja nieprawidłową postawę i w późniejszym okresie korekta takie chodu jest bardzo trudna do wykonania. Trudniejsze w takim wypadku staje się również leczenie. 

  Uszkodzenie mięśnia dwugłowego uda

    Jeśli dolegliwość bólowe są niewielkie stosuje się leczenie zachowawcze poprzez terapię manualną i odpowiednie ćwiczenia. Indywidualnie dobrane treningi należy wykonywać przez 4 do 6 tygodni i sprawdza się ponownie jakie występują objawy i czy ograniczone zostały dolegliwości bólowe. Jeśli zmiany są bardziej zaawansowane stosuje się trakcję oraz rozluźnianie tkanek miękkich. Zabiegi chirurgiczne przeprowadza się w wypadku gdy leczenie zachowawcze nie przynosi pożądanych efektów. Jeśli dolegliwości się nasilają i występują ograniczenie ruchomości w obrębie stawu jest to zdecydowane wskazanie do zabiegu. Zabieg ma nie tylko na celu ograniczyć dolegliwości bólowe i przywrócić pierwotne funkcje stawu oraz zachować ruchomość w obrębie stawu biodrowego, ale ma także zapobiegać rozwojowi i w ogóle wystąpieniu zmian zwyrodnieniowych, które są nieodwracalne. Stosuje się zabiegi otwarte oraz artroskopowe w zależności od stopnia uszkodzenia obrąbka stawu biodrowego

    Rehabilitacja po zabiegu trwa od 10 do 12 tygodni, przy czym aktywność sportową można zacząć podejmować dopiero w 25 tygodniu od czasu leczenia. Generalnie na leczenie ma wpływ wiele czynników tak samo jak i na powrót do całkowitej sprawności. Postępowanie procesu gojenia jest uzależnione indywidualnie od każdego pacjenta, od jego wieku i predyspozycji osobniczych. Znaczenie ma także jaka była aktywność fizyczna i sprawność pacjenta przez zabiegiem, jak długo borykał się on z występującym uszkodzeniem, a także czy wcześniej przebył inne urazy w obrębie stawu biodrowego. Precyzyjne rozpoznanie jest bardzo ważne ze względu na odpowiednie postępowanie lecznicze oraz wykluczenie innej patologii w obrębie stawu biodrowego. 

Leave a reply