*UWAGA: ODWOŁYWANIE WIZYT

  • Wizytę można odwołać bezpłatnie do 20 godzin przed umówionym terminem.
  • Odwołanie wizyty po tym czasie, wiąże się z pokryciem przez pacjenta opłaty rezerwacyjnej w kwocie 50% wartości wizyty.
  • Pacjent może zostać zwolniony z tej opłaty pod warunkiem uzasadnianej sytuacji losowej.
  • Pacjent, który nie przybędzie na umówioną wizytę bez wcześniejszego uprzedzenia, będzie zobowiązany pokryć koszt pełnej wizyty, a kolejna wizyta będzie realizowane po wcześniejszej przedpłacie.
  • Pacjentowi posiadający karnet, który nie przybędzie na wizytę bez wcześniejszego uprzedzenia, wizyta zostanie ona odjęta od pakietu.
  • Wszelkie zdarzenia rozpatrujemy indywidualnie, dążąc do pozytywnego i obiektywnego rozwiązania.

  PEŁNY REGULAMIN