Kaletka promieniowo-dwugłowa położona jest między ścięgnem mięśnia dwugłowego a kością promieniową. Uszkodzenia tej struktury są rzadkością. Może jednak dojść do zapalenia kaletki promieniowo-dwugłowej, co skutkuje objawami w postaci dolegliwości bólowych odczuwanych w przedniej okolicy łokcia. Ból spowodowany jest nie tyle samym stanem zapalnym, co tym, że kaletka jest bardzo dobrze unerwiona i jakakolwiek zmiana w jej strukturze odczuwana jest dość dotkliwie. 

    Pojawiające się dolegliwości bólowe nasilają się przede wszystkim podczas ruchów przedramienia, w szczególności pronacji. Jest to spowodowane przemieszczaniem się guzowatości kości promieniowej w kierunku kości łokciowej. W wyniku tego procesu zwiększa się dystans między tymi dwiema częściami, co powoduje ucisk na kaletkę. Przyczyny zapalenia kaletki promieniowo-dwugłowej mogą być różne. Jako podłoże rozróżnia się przeciążenie, reumatoidalne zapalenie stawu czy nawet patologie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia. 

    Podłożem może być ponadto chrzęstniakowatość maziówkowa, cysta maziówkowa, nadbudowa kostna, obecność zachyłka workowatego w torebce stawu łokciowego oraz zapalenia o etiologii chemicznej bądź bakteryjnej. Jeśli dochodzi do stanu zapalnego tej struktury, jej objętość może znacznie się powiększyć. Taki stan również niekorzystnie wpływa na struktury położone w pobliżu kaletki i może powodować ucisk na okoliczne nerwy. 

    Od strony bocznej często dochodzi w takim wypadku do podrażnienia gałązki międzykostnej biegnącej z nerwu promieniowego, a to bywa mylone ze względu na pojawiające się objawy z zespołem nerwu międzykostnego tylnego. Rzadko pojawiają się objawy ze strony nerwu pośrodkowego, który sąsiaduje z kaletką od strony przyśrodkowej, mimo ucisku na tę strukturę. 

    Przy zapaleniu kaletki międzykostnej przyśrodkowej, często z kolei dochodzi do kompresji nerwu pośrodkowego. Jeśli nerwy zostają uciśnięte, mogą dołączać się objawy parastezji oraz osłabienie mięśni w tym obszarze. Podczas zapalenia, niezależnie jakiego czynnikami wywołanego, może dojść do zmian w samym ścięgnie. Spowodowane jest to tym, że ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia jest położone bardzo blisko kaletki i trudno jest wyizolować ścianę kaletki od ścięgna. Ma to miejsce szczególnie w przypadku przewlekłych zapaleń lub lokalnego podrażnienia kaletki. Nie określono jak do tej pory jednoznacznie, która zmiana inicjuje drugą, natomiast pewne jest, że istnieje ścisłe powiązanie między występującymi zmianami w tym obszarze. 

    Aby pacjent odzyskał sprawność i aby zostały zniwelowane dolegliwości bólowe, najpierw wprowadza się leczenie zachowawcze. Obejmuje ono farmakoterapię w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ponadto wykonuje się punkcję oraz iniekcje bezpośrednio do kaletki w postaci leków sterydowych. Poza tymi środkami leczniczymi, konieczne jest zastosowanie zabiegówrehabilitacyjnych, które wspomagają proces leczenia zachowawczego. Jeżeli do zapalenia kaletki doszło w wyniku przeciążeń łokcia, konieczna jest ocena codziennych wykonywanych czynności i ich ewentualna redukcja czy też zmiana, w taki sposób aby zminimalizować ryzyko nawrotu tego schorzenia. 

    Leczenie chirurgiczne rozważa się w przypadku, gdy leczenie zachowawcze nie przynosi pożądanych efektów. W szczególności gdy dochodzi do częstych nawrotów zmian zapalnych w obrębie kaletki promieniowo-dwugłowej, gdy pojawiają się objawy reumatologiczne i gdy dochodzi do znacznego upośledzenia funkcji kończyny górnej. Także jeśli procesowi zapalnemu towarzyszą tendinozy ścięgna dwugłowego ramienia. Są to wskazanie do leczenia operacyjnego, które polega na chirurgicznym usunięcie całej kaletki. Istotne jest podczas diagnozy określenie jaka była przyczyna pojawienia się procesu zapalnego, aby odpowiednio dobrać metody leczenia i zabiegi fizjoterapeutyczne. Dla pacjenta ważne jest wyeliminowanie uciążliwych dolegliwości bólowych oraz możliwość szybkiego powrotu do zdrowia i bezproblemowego wykonywania codziennych czynności, tak jak przed pojawianiem się zapalenia. 

Leave a reply