Sprawdź czy Twoja postawa ciała jest prawidłowa


Wstęp


Stopy


Kolana


Miednica


Kręgosłup


Klatka piersiowa

Wstęp

postawa badanie

Niniejszy artykuł opiera się na w pełni o literaturę światową oraz moje własne doświadczenia dotyczące diagnozowania i leczenia wad postawy u ludzi. Dla łatwiejszego zrozumienia konsekwencji zdrowotnych spowodowanych nieprawidłowościami wrodzonymi lub nabytymi w budowie ciała przeprowadziłem podział na trzy odcinki – stopy, kolana i stawy biodrowe omawiając zaburzenia w ich funkcjonowaniu wraz z prostymi testami pozwalającymi w warunkach domowych  na ich zdiagnozowanie.

Chociaż omawiam w skrócie poszczególne odcinki ciała człowieka, trzeba pamiętać, że ciało ludzkie musi być traktowane jako całość. Wszystkie organy współpracują ze sobą, a kształtowanie prawidłowej postawy od dziecka do dorosłości ma wpływa na dobrostan ogólnoustrojowy. Wyrażam nadzieję, że zrozumienie niektórych, własnych wad postawy pozwoli na zastosowanie odpowiedniej techniki rehabilitacyjnej, której następstwem będzie poprawa jakości życia

Postawa ciała

Postawą ciała nazywa się układ poszczególnych odcinków ciała, zapewniający optymalne zrównoważenie i jego stabilność, wymagający minimalnego wysiłku mięśniowego. Prawidłowa postawa zapewnia dobrą wydolność statyczno-dynamiczną oraz stwarza warunki właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych. Pod pojęciem „postawa ciała” kryje się także jeden z ważnych typów informacji z zakresu komunikacji niewerbalnej.

Ciało nigdy nie kłamie, tonus mięśniowy proporcje, ruch, witalność pokazują osobę która je zamieszkuje. Ciało mówi o historii uczuć i emocjach tej osoby, jej charakterze i osobowości, ale i jej sposobie przechodzenia przez życie. Wysunięta do przodu głowa, zaokrąglone ramiona, zapadnięta klatka piersiowa, ciężki chód ukazują poczucie słabości i przegranej.

Zgarbiona sylwetka może ukazywać rozczarowanie aktualną chwilą, ale również wskazywać na długotrwałą niekończącą się frustrację. Tego typu wzorce ulegają z czasem utrwaleniu wpływają na rozwój i strukturę ciała, charakteryzując ruch i całą osobę. Nieprawidłowości w ustawieniu poszczególnych odcinków ciała generują dolegliwości bólowe występujące nawet w odległym czasie. Aby zrozumieć jakie są skutki bólu należy przeanalizować złożone reakcje naszego ciała .


CENNIK USŁUG

Doświadczenie

Wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów.

Komfort

Terapia manualna jak i ćwiczenia w jednoosobowych salach rehabilitacyjnych.

Kompleksowość

Wszystkie dodatkowe zabiegi (fizykoterapia, kinesiotaping, dry needling) w cenie zabiegu.

Dostępność

Stały kontakt z fizjoterapeutą prowadzącym przez 7 dni w tygodniu.