Sprawdź czy Twoja postawa ciała jest prawidłowa


Wstęp


Stopy


Kolana


Miednica


Kręgosłup


Klatka piersiowa

 

Wstęp

postawa badanie

    

    Niniejszy artykuł opiera się na w pełni o literaturę światową oraz moje własne doświadczenia dotyczące diagnozowania i leczenia wad postawy u ludzi. Dla łatwiejszego zrozumienia konsekwencji zdrowotnych spowodowanych nieprawidłowościami wrodzonymi lub nabytymi w budowie ciała przeprowadziłem podział na trzy odcinki – stopy, kolana i stawy biodrowe omawiając zaburzenia w ich funkcjonowaniu wraz z prostymi testami pozwalającymi w warunkach domowych  na ich zdiagnozowanie.

    Chociaż omawiam w skrócie poszczególne odcinki ciała człowieka, trzeba pamiętać, że ciało ludzkie musi być traktowane jako całość. Wszystkie organy współpracują ze sobą, a kształtowanie prawidłowej postawy od dziecka do dorosłości ma wpływa na dobrostan ogólnoustrojowy. Wyrażam nadzieję, że zrozumienie niektórych, własnych wad postawy pozwoli na zastosowanie odpowiedniej techniki rehabilitacyjnej, której następstwem będzie poprawa jakości życia

Postawa ciała

     

     Postawą ciała nazywa się układ poszczególnych odcinków ciała, zapewniający optymalne zrównoważenie i jego stabilność, wymagający minimalnego wysiłku mięśniowego. Prawidłowa postawa zapewnia dobrą wydolność statyczno-dynamiczną oraz stwarza warunki właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych. Pod pojęciem „postawa ciała” kryje się także jeden z ważnych typów informacji z zakresu komunikacji niewerbalnej. 

   Ciało nigdy nie kłamie, tonus mięśniowy proporcje, ruch, witalność pokazują osobę która je zamieszkuje. Ciało mówi o historii uczuć i emocjach tej osoby, jej charakterze i osobowości, ale i jej sposobie przechodzenia przez życie. Wysunięta do przodu głowa, zaokrąglone ramiona, zapadnięta klatka piersiowa, ciężki chód ukazują poczucie słabości i przegranej.

    Zgarbiona sylwetka może ukazywać rozczarowanie aktualną chwilą, ale również wskazywać na długotrwałą niekończącą się frustrację. Tego typu wzorce ulegają z czasem utrwaleniu wpływają na rozwój i strukturę ciała, charakteryzując ruch i całą osobę. Nieprawidłowości w ustawieniu poszczególnych odcinków ciała generują dolegliwości bólowe występujące nawet w odległym czasie. Aby zrozumieć jakie są skutki bólu należy przeanalizować złożone reakcje naszego ciała .


CENNIK USŁUG

Doświadczenie

Wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów.

Komfort

Terapia manualna jak i ćwiczenia w jednoosobowych salach rehabilitacyjnych.

Kompleksowość

Wszystkie dodatkowe zabiegi (fizykoterapia, kinesiotaping, dry needling) w cenie zabiegu.

Dostępność

Stały kontakt z fizjoterapeutą prowadzącym przez 7 dni w tygodniu.

Autor

karol dajas rehabilitacja

KAROL DAJAS

FIZJOTERAPEUTA

Diagnostyka i rehabilitacja chorób i dysfunkcji narządu ruchu.


Umów wizytę ONLINE

więcej informacji…

SPECJALIZACJA

Diagnostyka i rehabilitacja chorób i dysfunkcji narządu ruchu:

 • rehabilitacja kręgosłupa 
 • rehabilitacja pourazowa
 • rehabilitacja pooperacyjna
 • terapia po urazach sportowych
 • terapia w stanach ostrych
 • skuteczna rehabilitacja w dolegliwościach przewlekłych

WYKSZTAŁCENIE

Magister Fizjoterapii 

         Fizjoterapeuta – Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalizujący się w rehabilitacji kręgosłupa i wad postawy ciał. Doświadczenie zawodowe zdobyte w specjalistycznych ośrodkach medycznych. Wieloletnia praktyka w rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi narządu ruchu, sportowcami, bólami związanymi z wadami postawy. Specjalista Integracji Strukturalnej KMI w koncepcji Anatomy Trains, rehabilitacji funkcjonalnej oraz pourazowej.

Kursy/Szkolenia

 • Terapeuta strukturalnej pracy z ciałem KMI w koncepcji Anatomy Trains, ATSI II,
 • Terapeuta strukturalnej pracy z ciałem metodą Zoga w koncepcji Anatomy Trains,
 • Certyfikowany międzynarodowy terapeuta metody ortopedycznej Cyriax ETGOM,
 • Terapeuta metody PNF,
 • Terapeuta Kinesiotaping,

 

Publikacje / Konferencje:

– Konferencja Naukowa Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego, Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej  im. Wincentego Pola w Lublinie,  27.03.2015 pt. „Problemy podologii – diagnostyka, leczenie i profilaktyka. Biomechanika stopy”, Wykład: „Stopy dzieci w wieku przedszkolnym. Rodzaje deformacji, przyczyny, leczenie” Jacek Karski, Karol Dajas, Klaudia Karska, Tomasz Karski

– „Stresy i inne zagrożenia w ciąży na podstawie wywiadów od matek a zaburzenia narządów ruchu dzieci” [aut.] Jacek Karski ,Karol Dajas , Agnieszka Kocińska , Paweł Jakubowski. W:Między literaturą a medycyną część X człowiek wobec sytuacji ekstremalnych, Łoch E. Flis-Czerniak E. Wallner G. Bobowski S. Red. wydawnictwo: UMCS , rok wydania 2014, wydanie I

– „Stopa u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – zagrożenia i deformacje. Możliwości profilaktyki i leczenia”.(The foot in kindergarten and school age – risk and deformities. The possibilities of prevention and treatment.). [aut.] Jacek Karski, Karol Dajas, Tomasz Karski, Zbigniew Kędzierski, Klaudia Karska. W: Obuwie : bezpieczeństwo i funkcjonalność. Red. Lidia Przyjemska, Bożena Rajchel-Chyla Kraków 2012, Instytut Przemysłu Skórzanego, s. 105-119, bibliogr. sum, 978-83-9321-50-2-7. 

 

Praca zawodowa:

 • Centrum Pielegniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji w Sandomierzu, 2011-2013
 • Magna Care Center, Wimborne Minster, England 2013-2014
 • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Natura” Jadwiga i Jerzy Stodolny w Busko Zdrój, 2014-2016.