Koksartroza to zwyrodnienie stawu biodrowego, które jest jednym z najczęściej diagnozowanych zwyrodnień. Zmiany zachodzące w obrębie stawu biodrowego postępują przez dość długi okres czasu, niestety początkowo nie dając żadnych objawów. Kiedy schorzenie jest wykrywane, jest już na etapie zaawansowanym, kiedy to zmiany są nieodwracalne i najczęściej kończy się to koniecznością wymiany całego stawu biodrowego. 

    Ruchomość stawu biodrowego zostaje znacznie ograniczona jeśli zajdą takie zmiany, bowiem chrząstki stawowe odpowiadają za amortyzację i zapobiegają tarciom kości, a w procesie zwyrodnieniowym ulegają znacznemu zniszczeniu. Przyczynia się do tego najczęściej wiek, nadwaga, przebyte urazy oraz martwica kostna, podczas której powstają wyrośla kostne zdecydowanie przyspieszające powstawanie zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu biodrowego. Wyróżnia się dwa rodzaje koksartrozy ze względu na przyczynę jej wystąpienia. 

    Do koksartrozy pierwotnej prawdopodobnie przyczynia się zaburzenie związane z metabolizmem chrząstek stawowych bądź zmianą składu płynu stawowego. Z kolei do wtórnego zwyrodnienia stawu biodrowego przyczyniać się może cukrzyca, nadwaga oraz urazy wynikające z przeciążenia stawu. W postaci wtórnej zmiany najbardziej typowe zmiany dotyczą budowy stawu. Najbardziej charakterystyczny objaw jaki się pojawia przy już zaszłych zmianach w obrębie stawu biodrowego to ból okolicy pachwinowej. Początkowo występujący podczas chodzenia, poruszania się, z czasem jednak zaczyna się pojawiać także w spoczynku. W pierwszej kolejności obejmuje pachwinę i biodro, a im większe jego natężenie, tym chory zaczyna coraz bardziej utykać. 

    Postępujące zmiany zwyrodnieniowe biodra prowadzą do coraz większej sztywności stawów, zwężenia szpary stawowej a w konsekwencji do znacznych problemów z poruszaniem się. W najbardziej zaawansowanych przypadkach dochodzi do zupełnego unieruchomienia w stawie biodrowym. Zmiany zwyrodnieniowe diagnozuje się podczas badania fizykalnego oraz dodatkowych badań obrazowych. Czasami pobiera się próbkę płynu stawowego, aby wykluczyć inne choroby bądź stan zapalny. Skuteczne leczenie i uniemożliwienie zmian dalszego progresu jest możliwe tylko w wypadku jeśli schorzenie zostanie odpowiedni wcześnie wykryte. Istotne znaczenie dla stanu zdrowia chorego ma stosowanie odpowiednich ćwiczeń, szczególnie w przypadku osób z nadwagę. Ponadto korzysta się z dobrodziejstw fizykoterapii, która powoduje złagodzenie bólu i przynosi znaczną poprawę. 

    Zalecana jest także zmiana stylu życia i nawyków żywieniowych. W niektórych wypadkach stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki przeciwbólowe. Jeśli zmiany są bardzo zaawansowane i zachodzi potrzeba leczenia operacyjnego, to stosuje się tak zwaną kapoplastykę czyli częściową wymianę stawu biodrowego. Metoda ta pozwala na zachowanie naturalnej głowy oraz szyjki kości udowej, dzięki czemu powrót do zdrowia po zabiegu jest znacznie krótszy. Ponadto wyeliminowane zostaje prawie całkowicie ryzyko zwichnięcia czy też innego poważnego uszkodzenia. Po okresie rekonwalescencji konieczna jest rehabilitacja oraz wprowadzenie aktywności fizycznej celem wzmocnienia mięśni i poprawy funkcjonowania stawu. Poza prostymi ćwiczeniami i spacerami, zaleca się pływanie, rower. 

Leave a reply