Uszkodzenie więzadła trójgraniastego

W więzadle trójgraniastym występują dwie warstwy. Powierzchowna oraz głęboka. Ta pierwsza rozpoczyna się na guzku przednim kostki przyśrodkowej. Jest to struktura mająca pojedynczy przyczep bliższy oraz wiele obwodowych. Część przednia piszczelowo-łódkowata przyczepia się do przyśrodkowej i podeszwowej powierzchni kości łódkowatej. Tutaj spełnia funkcję podpórki dla więzadła piętowo-łódkowego oraz piętowo-łódkowego podeszwowego. Dalsza część ma swój początek na guzku…
Przeczytaj więcej