Rehmedis Rehabilitacja Warszawa
+48 609 84 44 44
centrum@rehmedis.pl

Kategoria: Łokieć

Centrum Rehabilitacji Rehmedis - Warszawa | Rehabilitacja kręgosłupa w Warszawie

Choroba Pannera

     Choroba Pannera zaliczana jest do chorób określanych jako jałowe martwice. Dolegliwości występujące przy jej wystąpieniu związane są ze strefami wzrostu w kościach. Występują u dzieci i zlokalizowane są w obrębie łokcia. Wiadomo, że częściej schorzenie to dotyka chłopców i zwykle rozwija się przed upływem 10 roku życia. Narażeni są na nie bardziej ci chłopcy…
Przeczytaj więcej

Neuropatia nerwu międzykostnego przedniego łokcia

     Nerw międzykostny przedni jest gałęzią nerwu pośrodkowego. W okolicy dolnej ramienia, łokcia i przedramienia, przebiega przez kilka ciasnych przejść, przez co łatwo może dojść do ucisku a co za tym idzie upośledzenia jego pierwotnych funkcji. Patologie powstające w obrębie nerwu międzykostnego tylnego, mogą mieć różne podłoże. Do powstawania tego zespołu mogą się przyczynić cechy…
Przeczytaj więcej

Neuropatia nerwu międzykostnego tylnego łokcia

    Neuropatia nerwu międzykostnego tylnego, jest schorzeniem, które najczęściej występuje w zespołach uciskowych nerwu promieniowego. Jako nerw międzykostny tylny, określana jest gałąź głęboka, znajdująca się poniżej dolnej krawędzi mięśnia supinatora. Biorąc pod uwagę jak przebiega ta gałąź, ucisk na nerwy może występować w kilku miejscach. Uciśnięcie może być zlokalizowanie między mięśniem ramiennym a mięśniem…
Przeczytaj więcej

Zespół mięśnia nawrotnego obłego

    Zespół mięśnia nawrotnego obłego, to schorzenie wynikające z ucisku nerwu pośrodkowego w okolicy łokcia i przedramienia. Nazwa ta odnosi się jedynie do kompresji na poziomie mięśnia nawrotnego obłego i jest już uznana za błędną, ponieważ wykazano, że miejsc ulegających tej patologii jest więcej. Ucisk może być zlokalizowany w okolicy nadkłykcia przyśrodkowego, gdzie u…
Przeczytaj więcej

Zapalenie kaletki promieniowo-dwugłowej

     Kaletka promieniowo-dwugłowa położona jest między ścięgnem mięśnia dwugłowego a kością promieniową. Uszkodzenia tej struktury są rzadkością. Może jednak dojść do zapalenia kaletki promieniowo-dwugłowej, co skutkuje objawami w postaci dolegliwości bólowych odczuwanych w przedniej okolicy łokcia. Ból spowodowany jest nie tyle samym stanem zapalnym, co tym, że kaletka jest bardzo dobrze unerwiona i jakakolwiek zmiana w jej…
Przeczytaj więcej

Zapalenie kaletki łokciowej

    Kaletka łokciowa spełnia ważne funkcje dla okolicznych tkanek łokcia, poprawiając ich ślizg i zmniejszając tarcie. Znajduje się z tyłu łokcia i jej struktury są na tyle cienkie, że bez badania trudno ją wykryć. Z drugiej strony jej powierzchowne położenie sprawia, że staje się miejscem podatnym na urazy. Gdyby spojrzeć na jej budowę wewnętrzną, to…
Przeczytaj więcej

Zespół fałdu maziowego łokcia

     W obrębie łokcia można wyróżnić kilka fałdów, które są pozostałością rozwoju embriologicznego tkanek. Jest to fałd przedni, tylno-boczny czyli ramienno-promieniowy oraz tylno-górny czyli nadłokciowy. Fałd przedni najczęściej nie objawia się występowaniem żadnych patologii, z kolei dwa pozostałe mogą ulegać uszkodzeniom. Najczęściej jednak na stany patologiczne podatnym, okazuje się być fałd ramienno-promieniowy.      Zespół fałdu maziowego jest schorzeniem,…
Przeczytaj więcej

Niestabilność tylno-boczna łokcia

    Niestabilność jaka może występować w łokciu jest stanem patologicznym, spowodowanym przede wszystkim brakiem wydolności któregoś z elementów składających się na całą strukturę budowy łokcia. Łokieć sam w sobie wydaje się strukturą dość prostą pod względem budowy anatomicznej, jednak zapewnienie mu odpowiedniej ruchomości z jednoczesnym nie przemieszczaniem się struktur w nieodpowiednie miejsca podczas wykonywanego ruchu, to trudne…
Przeczytaj więcej

Zespół sztywnego łokcia

    W stawie łokciowym z pozycji pełnego wyprostu, ruch zgięcia oraz wyprostu określa się w zakresie około 145 stopni. O przypadłości określanej jako zespół sztywnego łokcia, mówi się gdy z pozycji pełnego wyprostu, ograniczenia przekraczają 30o stopni dla wyprostu oraz 120 stopni dla zgięcia. Jest to już znaczna patologia. Generalnie patologie w obrębie łokcia trudno się…
Przeczytaj więcej

Łokieć golfisty

     Na wystąpienie łokcia golfisty narażony jest każdy niezależnie od wieku, jednak najczęściej schorzenie to pojawia się u osób między 40 a 60 rokiem życia.  Mięśnie przyczepiające się do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej powodują bóli nasilają się podczas prób zgięcia nadgarstka. Gdy dochodzi do przeciążenia mięśni, pojawia się stan zapalny, który z czasem przeradza się w zmiany zwyrodnieniowe…
Przeczytaj więcej