Ostroga piętowa to schorzenie polegające na zmianach zapalnych, które w konsekwencji powodują zwyrodnienie występującego w okolicy wyrostka przyśrodkowego guza piętowego kości piętowej. Prowadzą do powstania narośli wapiennej, która powoduje pojawienie się dolegliwości bólowych ograniczających a nawet uniemożliwiających poruszanie się co jest wynikiem stanu zapalnego rozcięgna podeszwowego. 

    W pierwszym stadium pojawia się ból w okolicy pięty. Jest on wynikiem przeciążenia stopy. Następuje po każdym obciążeniu i pojawia się czasem także podczas spoczynku. Przyczyną jest powstawanie narośli kostnej w wyniku ciągłego drażnienia kości piętowej. Prowadzi to do zainicjowania stanu zapalnego i dalszych, postępujących zmian. Czynniki predysponujące do wystąpienia ostrogi piętowej to aktywność zawodowa, w której pracuje się głównie w pozycji stojącej. Ponadto przebyta uprzednio kontuzja, która nieprawidłowo leczona bądź niewyleczona doprowadza do koślawienia stopy lub kości piętowej. 

    Do czynników zalicza się również nadwagę, podeszły wiek, noszenie niedopasowanego i niewygodnego obuwia, a także uprawiania sportów, które w znacznym stopniu obciążają stopę. Diagnoza opiera się na badaniu palpacyjnym, podczas którego stwierdza się wystąpienie dolegliwości bólowych, zlokalizowanych w powyżej wyrostka przyśrodkowego guza piętowego. Pacjent może również zgłaszać ból, który umiejscowiony jest w sąsiadującym paśmie rozcięgna podeszwowego. Dla dokładnego potwierdzenia wstępnej diagnozy, po wykonaniu badania palpacyjnego, wykonuje się także zdjęcie rentgenowskie. 

    W przypadku ostrogi piętowej, w obrazie wyraźnie widoczne jest występowanie ostrej, dziobatej narośli kostnej. Przebiega ona w kierunku od guza pięty ku przodowi i może mieć różne nasilenie. Schorzenie to bardzo trudno się leczy. Najważniejszym czynnikiem jest aby zmniejszyć występujące dolegliwości bólowe, które powodują znaczny dyskomfort i często uniemożliwiają normalne poruszanie się na co dzień. Stosuje się specjalne wkładki ortopedyczne, które mają na celu odciążyć stopę. 

    Efekty także przynosi zastosowane masaży, ultradźwięków czy też fali uderzeniowej, ale schorzenie ma niestety tendencje do nawrotów.

  Stopy płasko-koślawe, stopy końsko-szpotawe

 

Jeśli dolegliwości bólowe są silne, stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne w postaci maści. Leczenie jest długotrwałe i często nie uzyskuje się pożądanych efektów. W ciężkich przypadkach, gdy rehabilitacja nie daje żadnych efektów i dochodzi do deformacji stopy, konieczne jest wykonanie zabiegu chirurgicznego. Niestety i ten często nie daje większych rezultatów jak leczenie zachowawcze. Ważne jest profilaktyka, która opiera się na unikaniu zbędnego przeciążenia stopy, noszeniu dobrze dobranego i wygodnego obuwia. 

    Ważne jest także utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz unikanie koślawienia stop, co uzyskuje się poprzez stałą kontrolę prawidłowej osi kończyny dolnej. Odpowiednia profilaktyka ma szansę zapobiec wystąpieniu tego schorzenia, ale nie gwarantuje, że do niego nie dojdzie ze względu na wiele działających czynników zewnętrznych. 

Leave a reply